Priprava obrazca REK-1 in plačilnih nalogov na osnovi službenih potovanj

 

Od 01.01.2014 dalje je treba preko obrazca REK-1 poročati o povračilih stroškov za službena potovanja.

Program smo skladno z zakonodajo dopolnili tako, da če pripravljamo potne preko funkcije "Službena potovanja" program na podlagi obračunanih in izplačanih nalogov pripravi obrazec REK-1.

Poročamo o izplačanih povračilih stroškov službenih potovanj, do zadnjega dne v mesecu. Datum obračuna službenih potovanj nima vpliva na poročanje.

 

1. Znotraj menija "Poslovanje" -> "Službena potovanja" kliknemo gumb "REK-1" ter "Nov".

2. Vnesemo  datum obračuna, odgovorno osebo za sestavo obrazca ter telefonsko številko odgovorne osebe.

3. Z izbiro kljukice znotraj stolpca "V obračun" izberemo tiste potne naloge, za katere želimo, da se pripravi obrazec REK-1.

4. Kliknemo "Shrani".

5. S klikom na gumb "Potrdi" program pripravi obrazec REK-1, ki ga lahko neposredno iz programa posredujemo na spletni portal e-davki.

6. Na osnovi posredovanih podatkov na davčno upravo pripravimo tudi plačilne naloge, s klikom na gumb "Pripravi plačilne naloge".

7. Plačilo izvedemo preko izvoza plačilnih nalogov v datoteko in uvozom v bančni program oziroma tiskanja UPN obrazcev in plačila na okencu.

 

Kategorije: