Priprava datoteke za prenos nalogov v spletno banko

 

Plačilne naloge pripravi program samodejno pri vnosu prejetih računov, obračunu plač, drugih osebnih prejemkov in prispevkov zasebnika ter obračunu DDV-ja. Podatke za plačilni nalog lahko vnesemo tudi sami.

Pripravljene plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo uvozimo v katero koli (slovensko) spletno banko.

Z uvozom nalogov se poleg dodatnemu delu izognemo tudi morebitnim napakam pri ročnem vnosu podatkov v spletni banki.

 

1. Po izboru nalogov v preglednici kliknemo Izvoz v banko.

2. Program samodejno predlaga TRR s katerega želimo plačati. Če imamo več TRR-jev, lahko iz spustnega seznama izberemo želen TRR.

3. Če želimo spremeniti datum plačila, dodamo kljukico in vnesemo datum.

4. S klikom na Seznam izbranih nalogov > natisnemo seznam nalogov, ki smo jih izbrali.

5. Nato kliknemo Izvedi.

6. Program pripravi xml datoteko, ki jo shranimo na svoj računalnik.

7. Datoteko nato uvozimo v spletno banko, kjer naloge pregledamo, digitalno podpišemo in plačamo.

 

 

Kategorije: