Priprava datoteke XML za uvoz zalog

 

Datoteko za uvoz zalog v Minimax preko datoteke XML je potrebno pripraviti po naslednji shemi: https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko v Minimax uvozimo znotraj menija za urejanje nastavitev -> , s klikom na polje -> Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Zaloge>

Začetek segmenta prometa zalog.

○○

<Zaloga>

Začetek podatkov določenega prometa zalog.

○○○

<ZalogaGlava>

Začetek osnovnih podatkov prometa zalog.

○○○○

<Vrsta>

 • "P"         Prejem
 • "I"          Izdaja

○○○○

<Podvrsta>

Če Vrsta = "P" - prejem, potem:

 • "S"         Prejem od dobavitelja

Če Vrsta = "I" - izdaja, potem:

 • "S"         Izdaja kupcu

○○○○

<Datum>

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<Opis>

Opis

Dolžina: do 30 znakov

○○○○

<SifraStranke>

Šifra dobavitelja / stranke

○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike

○○○○

<OdstotekRabata>

Odstotek rabata

○○○

</ZalogaGlava>

Konec osnovnih podatkov prometa zalog.

○○○

<ZalogaVrstice>

Začetek segmenta vrstic prometa zalog.

○○○○

<ZalogaVrstica>

Začetek segmenta določene vrstice prometa zalog.

○○○○○

<SifraArtikla>

Šifra artikla je obvezen podatek.

○○○○○

<Kolicina>

Količina je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○○

<Cena>

Cena je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○○

<SifraSkladiscaIz>

Šifra skladišča izdaje iz zalog

Šifra mora biti že v Minimax-u

○○○○○

<SifraSkladiscaV>

Šifra skladišča prejema na zalogo

Šifra mora biti že v Minimax-u

○○○○○

<ProdajnaCena>

Prodajna cena je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○

</ZalogaVrstica>

Konec segmenta določene vrstice prometa zalog.

 

Podatki prometa zalog naslednjega vrstice itd.

○○○

</ZalogaVrstice>

Konec segmenta vrstic prometa zalog.

○○

</Zaloga>

Konec podatkov določenega prometa zalog.

 

Podatki naslednjega prometa zalog itd.

</Zaloge>

Konec segmenta prometa zalog.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke za uvoz zalog v Minimax

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Zaloge>
    <Zaloga>
      <ZalogaGlava>
        <Vrsta>P</Vrsta>
        <Podvrsta>S</Podvrsta>
        <Datum>2013-02-15</Datum>
        <Opis>Prejem od dobavitelja</Opis>
        <SifraStranke>123</SifraStranke>
        <OdstotekRabata>12</OdstotekRabata>
      </ZalogaGlava>
      <ZalogaVrstice>
        <ZalogaVrstica>
          <SifraArtikla>101</SifraArtikla>
          <Kolicina>10</Kolicina>
          <Cena>150.50</Cena>
          <SifraSkladiscaV>205</SifraSkladiscaV>
          <ProdajnaCena>320.00</ProdajnaCena>
        </ZalogaVrstica>
      </ZalogaVrstice>
    </Zaloga>
  </Zaloge>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>
Kategorije: