Priprava datoteke XML za uvoz strank in prejetih naročil

 

Datoteko za uvoz strank in prejetih naročil v Minimax, uvozimo znotraj menija za urejanje nastavitev -> , s klikom na polje -> Uvoz iz XML. Datoteko je potrebno pripraviti skladno s priloženo shemo -> http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Ta shema se uporablja tudi za uvoz podatkov iz spletne trgovine.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določenega stranke.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.
Šifra stranke

Dolžina: do 10 znakov

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.
Naslov stranke

Dolžina: do 50 znakov

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezen vnos.
Kratica države po šifrantu iz Minimax-a

Dolžina: do 3 znake

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.
Poštna številka stranke

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.
Naziv pošte stranke

Dolžina: do 250 znakov

○○○

<DavcniZavezanec>

 • »D«       stranka je pravna oseba, zavezanec za DDV
 • »M«      stranka je pravna oseba, ni zavezanec za DDV, se predlaga
 • »N«       stranka ni zavezanec za DDV

○○○

<DavcnaStevilka>

Davčna številka stranke – vnašamo brez SI, samo številke, obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D

npr: 12345678

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Identifikacijska številka stranke, obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D

Dolžina: do 14 znakov

npr: SI12345678

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke

 

Podatki naslednjih strank

</Stranke>

Konec segmenta strank

<Narocila>

Začetek segmenta prejetih naročil

○○

<Narocilo>

Začetek naročila

○○○

<NarociloGlava>

Začetek glave naročila

○○○○

<PrejetoIzdano>

»P«        prejeto naročilo

○○○○

<Datum>

Datum naročila

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos

Šifra stranke

Dolžina: do 10 znakov

○○○○

<NazivStranke>

Naziv  naslovnika

Dolžina: do 100 znakov

○○○○

<NaslovStranke>

Naslov naslovnika

Dolžina: do 50 znakov

○○○○

<PostnaStevilka>

Poštna številka naslovnika

Dolžina: do 30 znakov

○○○○

<NazivPoste>

Kraj pošte naslovnika

Dolžina: do 250 znakov

○○○○

<Veza>

Oznaka naročila v spletni trgovini

Dolžina: do 30 znakov

○○○○

<Opomba>

Poljubna opomba, ki se bo videla v Minimax-u

Dolžina: do 1000 znakov

○○○

</NarociloGlava>

Konec glave naročila

○○○

<NarociloVrstice>

Začetek segmenta vrstic naročila

○○○○

<NarociloVrstica>

Začetek vrstice naročila

○○○○○

<SifraArtikla>

Obvezen vnos.
Šifra artikla, ki obstaja v Minimax-u

Dolžina: do 30 znakov

○○○○○

<NazivArtikla>

Ta podatek se vpisuje samo v primeru, če naziv artikla iz šifranta artiklov ni pravi

Dolžina: do 250 znakov

○○○○○

<MerskaEnota>

Ta podatek se vpisuje samo v primeru, če merska enota iz šifranta artiklov ni prava

Dolžina: do 3 znakov

○○○○○

<Opis>

Poljubno besedilo, ki opisuje artikel. Lahko je tudi opis formiranja cene – popusti

Dolžina: do 8.000 znakov

○○○○○

<Količina>

Naročena količina

Dolžina: do max 6 decimalk natančno

○○○○○

<Cena>

Prodajna cena

Dolžina: do max 6 decimalk natančno

○○○○

</NarociloVrstica>

Konec vrstice naročila

 

Podatki naslednjih vrstic naročila

○○○

</NarociloVrstice>

Konec segmenta vrstic naročila

○○

</Narocilo>

Konec naročila

</Narocila>

Konec segmenta naročil

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz strank in prejetih naročil

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Stranke>
    <Stranka>
      <Sifra>S1</Sifra>
      <Naziv>Naziv stranke S1</Naziv>
      <Naslov>Naslov stranke S1</Naslov>
      <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>
      <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>N</DavcniZavezanec>
      <DavcnaStevilka/>
      <IdentifikacijskaStevilka/>
    </Stranka>
  </Stranke>
  <Narocila>
    <Narocilo>
      <NarociloGlava>
        <PrejetoIzdano>P</PrejetoIzdano>
        <Datum>2013-04-01</Datum>
        <SifraStranke>S1</SifraStranke>
        <Veza>Veza za naročilo</Veza>
        <Opomba>V ceni je upoštevan 10% rabat.</Opomba>
      </NarociloGlava>
      <NarociloVrstice>
        <NarociloVrstica>
          <SifraArtikla>A1</SifraArtikla>
          <NazivArtikla>Naziv artikla A1</NazivArtikla>
          <MerskaEnota>kos</MerskaEnota>
          <Opis>V ceni je upoštevan 5% popust</Opis>
          <Kolicina>3</Kolicina>
          <Cena>123.456</Cena>
        </NarociloVrstica>
      </NarociloVrstice>
    </Narocilo>
  </Narocila>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

 

 
Kategorije: