Priprava datoteke XML za uvoz artiklov

 

Datoteko za uvoz artiklov Minimax preko datoteke XML je potrebno pripraviti po naslednji shemi: https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko v Minimax uvozimo znotraj menija za urejanje nastavitev -> , s klikom na polje -> Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.
 

<minimMAXUvozKnjigovodstvo

xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/minimMAXUvozKnjigovodstvo"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Artikli>

Začetek segmenta artiklov.

○○

<Artikel>

Obvezen vnos.
Šifra artikla

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<SifraArtikla>

Obvezen vnos.
Šifra artikla

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<Koda>

Koda artikla

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naslov artikla

Dolžina: do 250 znakov

○○○

<MerskaEnota>

Obvezen vnos.
Merska enota za artikel

Dolžina: do 3 znake

○○○

<Tip>

Obvezen vnos.
Tip artikla:

B             Blago

M           Material

P             Polizdelek

I              Izdelek

E             Embalaža

NM        Naročnikov material

NP          Naročnikov polizdelek

NI           Naročnikov izdelek

S             Storitve

A             Predplačila

AS          Predplačila za storitve

○○○

<StopnjaDDV>

Obvezen vnos.
Stopnja DDV za artikel

D             Druge oprostitve

N            Neobdavčeno

O            Oproščeno

P             Pavšalna stopnja

S             Splošna stopnja

Z             Znižana stopnja              

○○○

<Cena>

Cena artikla

Vnos: možen vnos do 6 decimalnih mest natančno

○○○

<SifraDenarneEnote>

Oznaka za denarno valuto po šifrantu v Minimax-u.

npr: EUR

○○○

<SifraKontaPrihodkaDoma>

Konto prihodka na domačem trgu

Lahko se vnaša če tip ni: A-predplačilo, AS-predplačilo za storitve, NM-naročnikov material, NP-naročnikov polizdelek, NI-naročnikov izdelek

○○○

<SifraKontaPrihodkaEU>

Konto prihodka na trgih EU

Lahko se vnaša če tip ni: A-predplačilo, AS-predplačilo za storitve, NM-naročnikov material, NP-naročnikov polizdelek, NI-naročnikov izdelek

○○○

<SifraKontaPrihodkaTuji>

Konto prihodka na trgih izven EU

Lahko se vnaša če tip ni: A-predplačilo, AS-predplačilo za storitve, NM-naročnikov material, NP-naročnikov polizdelek, NI-naročnikov izdelek

○○○

<SifraKontaZaloge>

Konto zaloge

Lahko se vnaša samo če je tip: B-blago, M-material, P-polizdelek, I-izdelek, E-embalaža

○○○

<Opis>

Opis artikla

Dolžina: do 8000 znakov

○○

</Artikel>

Konec podatkov določenega artikla

 

Podatki naslednjih artiklov itd.

</Artikli>

Konec segmenta artiklov

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz artiklov

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Artikli>
    <Artikel>
      <SifraArtikla>a1</SifraArtikla>
      <Koda>a1</Koda>
      <Naziv>Artikel 1</Naziv>
      <MerskaEnota>kos</MerskaEnota>
      <Tip>B</Tip>
      <StopnjaDDV>S</StopnjaDDV>
      <Cena>100.00</Cena>
      <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>
      <SifraKontaPrihodkaDoma>7620</SifraKontaPrihodkaDoma>
      <SifraKontaPrihodkaEU>76301</SifraKontaPrihodkaEU>
      <SifraKontaPrihodkaTuji>76302</SifraKontaPrihodkaTuji>
      <SifraKontaZaloge>6500</SifraKontaZaloge>
      <Opis>Opis artikla 1</Opis>
    </Artikel>
    <Artikel>
      <SifraArtikla>a2</SifraArtikla>
      <Naziv>Artikel 2</Naziv>
      <MerskaEnota>kg</MerskaEnota>
      <Tip>M</Tip>
      <StopnjaDDV>S</StopnjaDDV>
      <Cena>10.00</Cena>
      <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>
      <SifraKontaPrihodkaDoma>7621</SifraKontaPrihodkaDoma>
      <SifraKontaPrihodkaEU>76311</SifraKontaPrihodkaEU>
      <SifraKontaPrihodkaTuji>76312</SifraKontaPrihodkaTuji>
      <SifraKontaZaloge>3100</SifraKontaZaloge>
    </Artikel>
  </Artikli>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>
Kategorije: