Pripomoček: Primerjava datumov

 

Poslovanje  Zaloge  Pripomoček  Primerjava datumov

1. Izberemo  Pripomoček.

2. Izberemo Primerjava datumov.

3. Izberemo Najdi.

4. Primerjava datumov prikaže povezane prejeme in prejete račune, ki imajo različne datume.

 

Pripomoček je uporaben za iskanje prejemov ali prejetih računov, ki na primer niso v istem obdobju knjiženja.

Na seznamu se prikažejo vsi povezani prejemi in prejeti računi, od datuma, ki ga vnesemo.

 

V tem primeru je datum računa za cel mesec kasnejši, kot je bi datum prejema.

Če bi v obdobju med tema dvema datumoma preverjali stanje med glavno knjigo in zalogami, to ne bi bilo usklajeno za vrednost prejetega računa, ker je bil vnesen in potrjen kasneje.