Masovne obdelave v Zalogah

 

V Zalogah lahko promete masovno urejamo.

1. Izberemo meni Poslovanje > Zaloge > Masovne obdelave.

2. Program ponudi izbiro želene akcije:

  • Brisanje > program bo izbrisal promete, ki jih bomo izbrali na naslednjem koraku. (Za brisanje program prikaže samo promete, ki so v osnutku.)
  • Potrjevanje > program bo potrdil promete v osnutku.
  • Preklic izstavitve > program bo preklical potrjene promete v osnutke.
  • Kopiranje v izdane račune > program bo izdaje kopiral v osnutke izdanih računov.
  • Tiskanje > program bo v odloženih delih pripravil pdf. datoteko, ki jo nato odpremo in natisnemo.

 

3. Izberemo akcijo in kliknemo Naprej > na naslednji korak.

4. Izbor vrstic > Program prikaže vse promete. Tu odkljukamo (izberemo) promete, ki jih bomo urejali. Nadaljujemo s klikom > Naprej

5. Pregled izbranih vrstic >  Program prikaže izbrane promete.

  • Na tem koraku, v kolikor nismo izbrali vseh prometov, se lahko vrnemo nazaj na prehodni korak, kjer lahko odstranimo ali dodamo nove promete, nato se pomaknemo Naprej.

 

6. Izvajanje in poročilo > Na zadnjem koraku nas program obvesti o obdelanih, napačnih oziroma neobdelanih prometih.