Primeri vodenja proizvodnje v Minimaxu

 

Uporabnik si glede na svoj poslovni proces izbere logično zaporedje knjiženja nekaterih dokumentov.

Pri vseh načinih sta edina dokumenta, ki dejansko vplivata na spremembo zaloge, prejem in izdaja, do teh dokumentov pa lahko pridemo na različne načine.

 

1. Vodenje proizvodnje s pomočjo delovnih nalogov

Osnovni namen delovnega naloga je priprava in dobava vseh potrebnih materialov in polizdelkov, potrebnih za izdelavo določenega izdelka, Minimax pa lahko na podlagi podatkov na delovnem nalogu pripravi tudi izdajo iz in prejem v zaloge.

V izdajo

Izberemo  gumb v Izdajo na delovnem nalogu, se samodejno izdela Izdaja, s katero razbremenimo zaloge porabljenega materiala in polizdelkov, ki so navedeni na delovnem nalogu, običajno na sestavnici.

V prejem

Izberemo gumb v Prejem na delovnem nalogu,  se samodejno izdela Prejem, s katerim obremenimo oziroma povečamo zalogo izdelkov, ki smo jih proizvedli in katerih cena in količina sta vpisani na delovnem nalogu.

Navodila za delo z Delovnimi nalogi.

 

2. Vodenje proizvodnje z ročnim vnosom izdaj »v«  in prejemov »iz« proizvodnje

Do enakega rezultata kot pri izdelavi dokumentov na podlagi delovnega naloga pridemo tudi z ročnim vnosom posameznih izdaj in prejemov.

V tem primeru v Zalogah izberemo gumb Nova Izdaja, na vnosnem oknu označimo, da gre za izdajo v proizvodnjo, vnesemo artikle materiala oziroma polizdelkov in izdajo potrdimo.

Izdelek oziroma izdelke, ki smo jih iz porabljenega materiala proizvedli, prejmemo na zalogo z vnosom prejema iz proizvodnje.

 

V Zalogah izberemo gumb Nov prejem, na vnosnem oknu označimo, da gre za prejem iz proizvodnje in vnesemo izdelke ali polizdelke, ki smo jih proizvedli.

 

3. Vodenje proizvodnje na podlagi ročno vnesenih prejemov iz proizvodnje in razbremenjevanje zalog s pomočjo vnosa inventure zaradi porabe

V tem primeru sproti ne razbremenjujemo zalog materiala, ampak vnašamo le prejeme iz proizvodnje, s čimer večamo stanje zalog izdelkov zaradi potreb prodaje ali polizdelkov zaradi dodatnih obdelav.

Ob koncu meseca ali želenega obdobja naredimo na zalogah inventuro zaradi porabe.

Na dokumentu vnesemo dejanske količine, ki so trenutno na zalogi, in inventuro potrdimo.

Program ustvari izdajo za razliko med količinami v knjigovodstvu in dejanskimi količinami v skladišču.

Z inventuro porabe torej v eni izdaji razbremenimo porabljene zaloge materiala in polizdelkov za celotno poslovanje proizvodnje v določenem obdobju.

Kategorije: