Primer vpisa odtegljaja

 

Navodilo se nanaša na vnos odtegljaja za posameznega zaposlenega.

Primer:

Delavec je pridobil od banke kredit v vrednosti 2.400 EUR, ki ga odplačuje po 100 EUR mesečno, torej v 24 obrokih. Delavec je do tega dne že odplačal 8 obrokov.

 

Vpis odtegljaja

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: vpišemo število obrokov, ki so bili že odtegnjeni pri plačah.

4. V znesku: vpišemo že odplačani znesek odtegljaja.

5. Celoten znesek odtegljaja: vpišemo znesek, ki še ni bil odplačan.

6. Znesek obroka: vnesemo znesek, če smo izbrali obrok, ali %, če smo izbrali izračun.

7. Namen: vpišemo besedilo, ki bo izpisano na plačilnem nalogu in plačilni listi

8. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

9. Datum začetka: določimo datum, od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

10. Število obrokov: vpišemo število obrokov, ki jih je še potrebno obračunati ali

11. Datum konca: obračunavanja kredita.

Kliknemo na gumb Shrani.

Na plačilni listi bo prikazano stanje kredita (koliko je bilo že odplačanega)

 

Vpis odtegljaja brez datuma konca  (članarine,..)

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

4. V znesku: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

5. Celotni znesek odtegljaja: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

6. Znesek obroka: vnesemo znesek, če smo izbrali obrok, ali %, če smo izbrali izračun.

7. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

8. Datum začetka: določimo datum, od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

9. Število obrokov: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

10. Datum konca: če je datum konca obračunavanja mesečnih odtegljajev znan, ga vpišemo, oziroma pustimo prazno polje.

Kliknemo na gumb Shrani.

 

 

Prekinitev odtegljaja

Če želimo delavcu prekiniti obračunavanje odtegljaja preden je odtegljaj odplačan, v polje Datum konca vnesemo datum zadnjega dneva v mesecu, ko je bil odtegljaj še obračunan (npr. če je bil odtegljaj obračunan pri julijski plači, pri avgustovski pa ne bo, vnesemo datum konca 31.7. ter leto).

 

 

Kategorije: