Primer vpisa odtegljaja

 

Navodilo se nanaša na vnos odtegljaja za posameznega zaposlenega in prikaz na plačilni listini glede na vnesene nastavitve.

Primer:

Delavec je pridobil od banke kredit v vrednosti 1.000 EUR, ki ga odplačuje po 50 EUR mesečno, torej v 20 obrokih. Dva obroka je že odplačal. (100€)

 

Vpis odtegljaja za celotni skupni znesek  (krediti...)

 

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: vpišemo število obrokov, ki so bili že odtegnjeni pri plačah. (2 obroka)

4. V znesku: vpišemo že odplačani znesek odtegljaja.(100€)

5. Vnos celotnega zneska odtegljaja: dodamo kljukico.

6. Celoten znesek odtegljaja: vpišemo znesek, ki še ni bil odplačan.

7. Znesek obroka: vnesemo znesek, če smo izbrali obrok, ali %, če smo izbrali izračun.

8. Namen: vpišemo besedilo, ki bo izpisano na plačilnem nalogu in plačilni listi.

9. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

10. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

11. Število obrokov: vpišemo število obrokov, ki jih je še potrebno obračunati ali

12. Datum konca: obračunavanja kredita.

Kliknemo na gumb Shrani.

Na plačilni listi bo prikazano stanje kredita (koliko je bilo že odplačanega in koliko ga je potrebno odplačati).

 

Vpis odtegljaja brez datuma konca  (članarine,..)

 

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

4. V znesku: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

5. Celotni znesek odtegljaja: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

6. Znesek obroka: vnesemo znesek, če smo izbrali obrok, ali %, če smo izbrali izračun.

7. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

8. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

9. Število obrokov: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

10. Datum konca: če je datum konca obračunavanja mesečnih odtegljajev znan, ga vpišemo, oziroma pustimo prazno polje.

Kliknemo na gumb Shrani.

 

Na plačilni listi bo prikazan skupni znesek odplačanega odtegljaja.

 

Prekinitev odtegljaja

Če želimo delavcu prekiniti obračunavanje odtegljaja preden je odtegljaj odplačan, v polje Datum konca vnesemo datum zadnjega dneva v mesecu, ko je bil odtegljaj še obračunan (npr. če je bil odtegljaj obračunan pri julijski plači, pri avgustovski pa ne bo, vnesemo datum konca 31.7. ter leto).

 

 

Kategorije: