Primer vpisa odtegljaja

 

Navodilo se nanaša na vnos odtegljaja za posameznega zaposlenega in prikaz na plačilni listini glede na vnesene nastavitve.

Primer:

Delavec je pridobil od banke kredit v vrednosti 1.000 EUR, ki ga odplačuje po 50 EUR mesečno, torej v 20 obrokih. Dva obroka je že odplačal. (100€)

 

Vpis odtegljaja za celotni skupni znesek  (krediti...)

 

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: vpišemo število obrokov, ki so bili že odtegnjeni pri plačah. (2 obroka)

4. V znesku: vpišemo že odplačani znesek odtegljaja.(100€)

5. Vnos celotnega zneska odtegljaja: dodamo kljukico.

6. Vrednost obroka: vnesemo znesek, če smo izbrali obrok, ali %, če smo izbrali izračun od bruto ali neto plače oziroma od vrednosti izplačila na TRR.

 

7. Račun: po spustnem seznamu izberemo trasakcijski račun, ki se izpiše na plačilnem nalogu.

8. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

9. Koda namena: po spustnem seznamu izberemo kodo namena, ki se izpiše na plačilnem nalogu.

10. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

11. Število obrokov: vpišemo število obrokov, ki jih je še potrebno obračunati ali

12. Datum konca: obračunavanja kredita.

Kliknemo na gumb Shrani.

Na plačilni listi bo prikazano stanje kredita (koliko je bilo že odplačanega in koliko ga je potrebno odplačati).

 

Vpis odtegljaja brez datuma konca  (članarine,..)

 

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

4. V znesku: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

5. Vnos celotnega zneska odtegljaja: na polju ne dodamo kljukice

6. Vrednost obroka:

  • če smo izbrali znesek, vpišemo znesek obroka
  • ali %, če smo izbrali vrednost obroka v %.

 

7. Račun: po spustnem seznamu izberemo trasakcijski račun, ki se izpiše na plačilnem nalogu.

8. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

9. Koda namena: po spustnem seznamu izberemo kodo namena, ki se izpiše na plačilnem nalogu.

10. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

11. Število obrokov: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

12. Datum konca: če je datum konca obračunavanja mesečnih odtegljajev znan, ga vpišemo, oziroma pustimo prazno polje.

Kliknemo na gumb Shrani.

 

Na plačilni listi bo prikazan skupni znesek odplačanega odtegljaja.

 

 

Vpis odtegljaja za % od vrednosti izplačila na TRR (izvršbe)

Pred vnosom odtegljaja v meniju Šifrant > delavci, na izbranem delavcu vnesemo IBAN. (bančni računi)

1. Naziv: vpišemo naziv odtegljaja.

2. Stranka: vpišemo prejemnika odtegljaja.

3. Predhodno odplačani obroki: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

4. V znesku: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

5. Vnos celotnega zneska odtegljaja: na polju ne dodamo kljukice.

6. Vrednost obroka:  izberemo % od vrednosti izplačila na TRR (program izračuna odtegljaj iz bruto osnove.)

 

7. Račun: po spustnem seznamu izberemo trasakcijski račun, ki se izpiše na plačilnem nalogu.

8. Model in sklic: izpisala se bosta na plačilnem nalogu.

9. Datum začetka: določimo datum od kdaj naj program obračunava odtegljaj.

10. Število obrokov: polje pustimo prazno, oziroma vpišemo 0.

11. Datum konca: če je datum konca obračunavanja mesečnih odtegljajev znan, ga vpišemo, oziroma pustimo prazno polje.

Kliknemo na gumb Shrani.

Na plačilni listi bo prikazan znesek odtegljaja

Prekinitev odtegljaja

Če želimo delavcu prekiniti obračunavanje odtegljaja preden je odtegljaj odplačan, v polje Datum konca vnesemo datum zadnjega dneva v mesecu, ko je bil odtegljaj še obračunan (npr. če je bil odtegljaj obračunan pri julijski plači, pri avgustovski pa ne bo, vnesemo datum konca 31.7. ter leto).

 

 

Kategorije: