Prikaz stanja plačil na izdanih in prejetih računih

 

Stanje plačil oziroma odprtih plačil računov lahko preverimo v meniju > Poslovanje > Izdani računi  ali v meniju > Poslovanje > Prejeti računi.

Program nam na podlagi plačil pripravi preglede oziroma izpiše zneske na samem pogledu, na vrhu strani v meniju izdani oziroma prejeti računi.

 

Stanje odprtih postavk se prikazuje tudi na vrstici pri posameznih računih, katerega lahko ročno uredimo.

Ta funkcionalnost je bila dodana na željo uporabnikov, saj tako lahko sami urejamo prikaz stanja plačil na osnovnem pregledu.

Urejanje plačila na izdanem ali prejetem računu je omogočeno v vseh primerih, ne glede na to, ali obstaja zapiranje preko bančnih izpiskov.

Zapiranje ima večjo moč, torej v primeru, ko določen račun ponovno zapremo, posodobi vrednost. 

Prikaz stanja plačil lahko urejamo na dva načina:

1. Knjiženje plačil preko bančnih izpiskov ali temeljnic: če v programu knjižimo bančne izpiske oziroma plačila, se prikaz stanja plačil uredi s potrditvijo bančnih izpiskov oziroma temeljnic.

2. Ročno urejanje plačil na vrstici pri računu: v primeru, da v programu urejamo samo izdane ali prejete račune, lahko na vrstici pri računu uredimo plačilo, tako da izberemo "uredi plačilo" in vpišemo znesek.

Pri vnosu celotnega zneska plačila računa, se znak na koncu vrstice obarva v zeleno.

Nezapadel neplačan račun se obarva v modro, zapadel neplačan račun pa v rdečo. V primeru, da je zapadel neplačan račun le delno plačan, nam program to prikaže s polovičnim znakom oziroma krogom.

 

Stanje plačil pri prejetih računih lahko pregledujemo tudi preko mobilne aplikacije.

 

 

Kategorije: