Pri vnosu prejetega računa se ne prikaže polje Datum prejema

 

Prikaz polja je odvisen od nastavitev za DDV.

1. V meniju izberemo Nastavitve > Obdobja za DDV.

2. Vpisan mora biti podatek, od kdaj je organizacija zavezanec za DDV (Začetek), obdobje pa ne sme imeti končnega datuma (Konec).

Če imamo po pomoti vnesen končni datum, kliknemo na datum začetka obdobja, izberemo Uredi, izbrišemo Datum konca ter zapis shranimo.

Končni datum pomeni prenehanje nekega statusa in se vnese v naslednjih primerih:

  • organizaciji se spremeni status za DDV na, primer iz trimesečnega v mesečni. V tem primeru se »trimesečni« status zaključi in odpre novo obdobje s statusom »mesečni«;
  • organizacija ni več zavezanec za DDV.
Kategorije: