Pri vnosu odhodka nimam možnosti vnosa analitike

 

Pri dodajanju odhodka na prejetem računu se ne prikaže polje Analitika.

V programu se polje analitika prikazuje na vnosnih oknih:

  • če imamo v šifrantu analitik vsaj en vnos; in
  • imamo na izbranem kontu določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je vnos obvezen.

 

1. Preverimo, če imamo vneseno vsaj eno analitiko (Šifrant > Analitike).

2. V šifrantu Konti poiščemo konto, ki je določen za knjiženje odhodka.

3. Če imamo označeno, da se analitika ne vnaša, izberemo Uredi in popravimo, da se Analitika lahko vnaša in zapis shranimo.

(Če izberemo, da je analitika obvezen vnos, program na nobenem dokumentu ne bo dovolil potrditve dokumenta brez vnosa analitike.)

Tako se bo na prejetem računu, pri vnosu odhodka, ki ima za knjiženje izbran opisani konto, prikazalo polje za vnos analitike.

 

 

Kategorije: