Pri obračunu plače program ne upošteva delovne dobe

 

Delovno dobo program upošteva na podlagi nastavitev:

1. V meniju < Šifranti < Delavci.

2. Na prvem koraku pri obračunu plače.

 

 

V meniju Šifranti > Delavci preverimo podatke pri posameznem delavcu

1. Datum začetka sedanje zaposlitve: vpišemo datum dejanske zaposlitve v tej organizaciji, ne glede na to, kdaj smo pričeli obračunavati plače v Minimaxu.

2. Odkljukamo možnost "Upoštevaj delovno dobo in stalnost".

3. Delovna doba pred zaposlitvijo: vpišite delovno dobo pred vstopom v to organizacijo.

 

Preverimo še nastavitve na prvem koraku pri obračunu plače

Na prvem koraku obračuna plač mora biti vpisan ustrezen odstotek dodatka za delovno dobo.

Kategorije: