Pri obračunu plače program ne obračuna prehrane

 

V nastavitvah plače imam določen znesek prehrane. Delavec je zaposlen za polni delovni čas, vendar se mu prehrana ne obračuna.

 

Rešitev:

Preverimo nastavitve za tega delavca v Šifrantu delavcev.

Če je delavec zaposlen za polni delovni čas, mora biti v polju Število ur zaposlitve vnesen podatek 0,00.

Kategorije: