Pri izvozu davčne napovedi v eDavke javi opozorilo

 

Pri oddaji zaključnega računa na eDavke se velikokrat pojavijo težave pri oddaji oziroma izvozu dukumenta. Pri tem se največkrat pojavlja opozorilo:

Kritične vsebinske napake
• 'Obračun, polje '': Datum na izjavi mora biti vpisan'
• 'Osnovni obrazec: Izbrana mora biti vrsta oddanega obračuna'

Rešitev:

  • V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave za določeno poslovno leto izvedemo korake zaključevanja poslovnega leta do koraka za izvedbo obdelave za davčno upravo, nato pa s klikom na Izvedi obdelavo za davčno upravo >>>> pripravimo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za določeno obdobje.
  • Če smo korak za izvedbo obdelave za davčno upravo že izvedli, ga je potrebno preklicati s klikom na <<<< Prekliči obdelavo za davčno upravo ter ga ponovno izvesti.
  • Ko ta korak izvedemo, kliknemo na Uredi ter nato na strani, ki se odpre, v vrstici pri PODATKI O ZAVEZANCU kliknemo na Uredi.
  • Poiščemo polje Izjavljam , da ne prilagam podatkov, ker so bili ti podatki predloženi na AJPES, dne za vnos datuma, ko smo podatke predložili na AJPES, ter damo kljukico pri vrsti oddanega poročila ter izberemo vrsto oddanega poročila.
  • Izberemo Shani.
  • Kliknemo Podatki za davčno upravo.
  • Nato kliknemo Formiraj podatke.

 

Kategorije: