Pri delavcu imam vpisan odtegljaj, vendar ga pri plači ne obračuna

 

Preverimo naslednje:

1. Na obračunu plače (prvi korak) moramo označiti,  da se odtegljaji obračunavajo.

2. Podatke o posameznem odtegljaju  imamo predhodno vnesene v šifrantu delavcev pod  Odtegljaji. Podatki morajo biti vneseni preden je bil delavec dodan na obračunsko vrstico na plači.
Če smo odtegljaj vnesli naknadno, moramo delavca še enkrat dodati na obračun, da bo odtegljaj upoštevan na obračunu.

3. Datum začetka obračunavanja odtegljaja ne sme biti večji od datuma obračuna plače in datum konca obračunavanja ne sme biti manjši od datuma obračuna plače (Šifranti > Delavci > Odtegljaji).

 

Kategorije: