Prenosi podatkov iz spletne trgovine v Minimax

 

Iz spletnih trgovin lahko v Minimax prenašamo podatke na dva načina:

1. Prenos podatkov neposredno v program preko API-ja

2. Uvoz datoteke XML v Minimax

 

Za pomoč pri pripravi podatkov in testiranje uvoza se obrnite na podporo preko zahtevka po pomoči! 

 

Prenašajo se lahko različni podatki, odvisno od tega, kar omogoča spletna trgovina

Spletna trgovina

Prenos v Minimax

Enostavna spletna trgovina, ki ne omogoča izdaje računov, ampak samo »zbira« naročila

Prenesejo se naročila z vsemi podatki (stranke, artikli, cene, količine …). V Minimaxu lahko nato posamezno naročilo kopiramo v predračun, račun, izdajo … in v Minimaxu se pripravijo ustrezni zapisi v knjigovodske in davčne evidence.

Spletna trgovina omogoča tudi izdajo računov z vsemi potrebnimi podatki. V tem primeru evidence o prodaji vodimo v spletni trgovini.

Prenesejo se samo podatki za knjigovodstvo in davčne evidence.

Spletna trgovina omogoča tudi vodenje zalog (izdaje).

Podatki o izdajah se prenesejo v Minimax.

Spletna trgovina ne omogoča vodenja zalog.

Zaloge se razknjižijo v Minimaxu. Trenutno stanje zalog je mogoče iz Minimaxa prenašati v spletno trgovino.