Prenos s konta na konto - zamenjava konta

 

S pripomočkom za zamenjavo konta lahko v knjižbah tekočega leta (vključno z otvoritvijo) zamenjamo določen konto z drugim kontom.

 

POMEMBNO!  Pred menjavo konta je priporočljivo, da knjižbe na »starem« kontu natisnemo ali izvozimo v Excell ter po prenosu preverimo knjižbe na novem kontu.
 

Postopek prenosa s konto na konto - zamenjava konta

1. Iz menija izberemo Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe > Zamenjava konta.

2. Knjižbe za prenos lahko dodatno izbiramo glede na:

  • vrsto temeljnice,
  • analitiko,
  • stranko,
  • delavca,
  • status in
  • denarno enoto.
  • in datum temeljnice.

 

3. Z dodano kljukico izberemo Temeljnice, ki jim želimo zamenjati konto in kliknemo Naprej na naslednji korak.

  • če smo izbrali konto za zamenjavo saldakontno konto, bo program ob zamenjavi preklical zapiranje vseh postavk na izbranem kontu.

 

 

4. Izberemo nov konto.

Če ima izbrani konto na katerega bomo prenesli knjižbe določeno, da se analitika, delavec in stranka lahko vnašajo oziroma je vnos obvezen, imamo možnost izbire, da se ti podatki določijo na vseh knjižbah in tudi na knjižbah, kjer še niso določeni.

 

 

Če imata stari in novi konto različne nastavitve (saldakontni in finančni, prepovedan in dovoljen vnos stranke…), program izpiše opozorila, kateri podatki bi se lahko zanemarili z menjavo konta.

5. Kliknemo Naprej >  program preveri knjižbe in izpiše število knjižb na »starem« kontu.

6. Kliknemo Potrdi > program bo v izbranih knjižbah tekočega leta zamenjal stari konto z novim.

 

POMEMBNO!  Natančno preberemo opozorila, ker zaključenega prenosa ni mogoče preklicati!

 

Otvoritvena temeljnica

Če je izbrani »stari« konto v otvoritveni temeljnici, nam program ponudi dve možnosti:

  • otvoritvene knjižbe naj se preknjižijo na novi konto > program bo pripravil novo otvoritveno temeljnico s storno knjižbo na starem kontu in knjižbo na novem kontu (temeljnica ima v opisu besedilo "Zamenjava konta")
  • na obstoječi otvoritveni temeljnici naj se stari konto zamenja z novim.

 

POMEMBNO!  Po zaključeni menjavi konta tega ni več mogoče preklicati! Če namesto gumba »Naprej« izberemo »Nazaj«, se vrnemo na prejšnji korak in knjižbe ne bodo zamenjane.

 

Kategorije: