Prenos podatkov iz KMP v Minimax

 

1. Urejanje šifranta kontov in strank v Minimaxu – v primeru, da ima stranka že knjižen promet tako v KMP kot tudi že v mM, moramo stranki v mM vpisati šifro iz KMP:

 • Iz menija izberemo Šifranti > Stranke.
 • Poiščemo stranko, kliknemo na naziv in izberemo Uredi.
 • Vpišemo v polje Šifra stranke šifro, ki jo ima stranka v KMP.

 

2. Izvoz šifranta kontov iz Minimaxa:

 • Iz menija izberemo Šifranti > Konti.
 • Izberemo Napredno iskanje in v polju Dovoljeno knjiženje Dovoljeno.
 • Kliknemo Izvoz podatkov.
 • Izberemo TXT obliko.
 • Izberemo Izvoz kontov.
 • Kliknemo Izvozi.
 • Kliknemo Prenesi datoteko.
 • Shranimo datoteko v mapo (C:\prenos).

 

3. Uvoz pripravljene datoteke kontov v KMP:

 • Izberemo ustrezno organizacijo v KMP.
 • Izberemo Priprava podatkov za mM.
 • Izberemo Konti mM.
 • Vnesemo mapo in ime datoteke (C:\prenos\konti.txt).
 • Izberemo konte A (aktivne) in N (nepovezani).
 • Konte, ki nimajo povezave z kontom v mM je potrebno dodati  v mM in jih še enkrat uvoziti.
 • Z F5 potrdimo vsak povezan konto (KMP in mM).

 

4. Kontrola šifranta držav v KMP – šifra in naziv morata biti taka kot v Minimaxu:

 • Izberemo priprava podatkov za mM.
 • Izberemo kontrola strank (natisnite morebitne napake).
 • Izberemo Osnovni podatki > Stranke.
 • Z F8 uredite slovenske stranke.
 • Tujim strankam je potrebno ročno vpisati šifre držav, tako kot so v mM (npr. IT Italija). Če je v KMP ena šifra za dve državi (npr. SCG) v mM pa sta za to 2 šifri (Srbija, Črna gora), potem se določi eno samo, v mM bo potem potrebno na določenih strankah popraviti državo.Kliknite ikono popravi zapis.

 

5. V KMP pripravimo xml datoteko:

 • Izberemo Izvoz podatkov za xml.
 • Vnesemo področje.
 • Kliknemo Potrdi.

 

6.   Uvoz xml datoteke v Minimax:

 • Izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Uvoz > Xml.
 • Izberemo področje.
 • Kliknemo Uvozi.

 

7.   Kontrola uvoza podatkov:

 • Izpiše se Poročilo o uvozu podatkov.
 • Prebrane vrstice, uvožene, z napakami, že obstajajo.
 • Pregledamo povezave pod razpredelnico: Pregled uvoženih temeljnic; Prikaži napake.
 • Ker KMP nima vgrajene kontrole nad davčnimi številkami, se lahko pojavijo napake zaradi nepravih davčnih številk. Predlagamo, da se strankam v KMP popravijo davčne številke v osnovnih podatkih in se nato ponovno tvori datoteka XML za ponovni uvoz podatkov. Pred tem je seveda potrebno v mM pobrisati vse do sedaj uvožene temeljnice, ki se nahajajo med osnutki: Dvostavno knjigovodstvo ® Napredno ® Orodja ® Brisanje.
 • Opozorilo: Če stranka NI zavezanec za DDV, naj nima vnesene davčne številke.

 

8.   Odpravljanje napak:

 • Dvostavno knjigovodstvo > Napredno > Orodja > Potrjevanje (potrdijo se vsi osnutki usklajenih temeljnic, neusklajene pa ostanejo osnutki). Neusklajene temeljnice imajo po večini knjižene tečajne razlike, take temeljnice uredimo, zbrišemo postavko, temeljnico shranimo in jo potrdimo. Tako uredimo vse preostale osnutke.
 • Bilanco v mM prekontroliramo z bilanco v KMP, ki se mora ujemati.
 • OPOZORILO: Neusklajene temeljnice in posledično neskladja v bilanci se pojavijo v primerih, ko je v KMP knjiženo plačilo PRED računom (dano ali prejeto predplačilo). V takem primeru mM ne izračuna tečajnih razlik avtomatsko, ampak je potrebno, da se postavke ročno odpre in ponovno zapre po sledečem postopku:Šifranti ® Stranke ® izberemo stranko, na kateri mM ni izračunal tečajne razlike (TR)® Promet ® poiščemo ustrezno vknjižbo (račun brez TR) ® Zapiranje ® Razveljavi ® Zapri. S tem se bo poleg zneska v SIT pojavila temeljnica Tečajna razlika (ki je prej ni bilo) in s klikom nanjo lahko to temeljnico tudi pogledamo. Po tej obdelavi se bilanca mM ujema s tisto iz KMP.