Prenos podatkov iz iCentra v Minimax

 

Knjigovodske podatke, vključno s strankami, uvozimo iz iCentra v Minimax na naslednji način.

Izvoz kontov iz Minimaxa

Ko v Minimaxu odpremo organizacijo, se organizaciji zapiše sistemski kontni načrt, ki ga lahko prilagodimo svojim potrebam. Potrebno je, da uskladimo konte v iCentru s konti v Minimaxu.

1. V meniju Šifranti > Konti uredimo kontni načrt.

2. Kliknemo na Izvoz podatkov za SAOP, da izvozimo kontni načrt iz Minimaxa.

3. Minimax pripravi datoteko, ki jo shranimo na računalnik.

 

Uvoz kontov v iCenter

1. V iCentru v meniju izberemo Šifranti > Šifranti DK > Konti ES.

2. Kliknemo na gumb za uvoz podatkov. Odpre se nam okno UVOZ ES kontov.

3. Poiščemo uvozno datoteko izvoz.txt, ki smo jo izvozili iz Minimax-a.

4. V polju Konverzija iz obvezno izberemo WIN 1250.

5. Kliknemo gumb Potrdi in konti ES so uvoženi.

 

Urejanje kontov ES

Tu se z malo pomoči avtomatično povežejo konti DK s konti ES, torej na katere konte v Minimaxu se bodo uvozile obstoječe knjižbe iz iCentra.

1. Izberemo Pripomočki > Priprava podatkov za mM > Konti mM.

2. Ko imamo odprto tabelo kontov, si iz praktičnih razlogov, izberemo samo kolone: šifra, naziv konta, knjižen in konto ES.

3. Na tabelo kliknemo z desno tipko miške in izberemo: Izbira stolpcev.

4. Odpre se okno Izbira stolpcev.

5. Kliknemo na znak, ki je na sliki označen modro, da se vsa polja, razen Šifra, prikažejo na levi strani.

6. Nato poiščemo polje »Naziv« in kliknemo na znak, ki je na sliki označen z zeleno. Polje se prikaže na desni.

7. Enako naredimo še za polja Knjižen in Konto ES.

8. Preverimo, da so v desnem oknu vsa polja, ki so prikazana na sliki v rdečem kvadratku.

9. Kliknemo na gumb Potrdi.

10. Odpre se preglednica kontov.

11. Urejamo samo konte, ki imajo kljukico v stolpcu Knjižen.

V polju šifra so konti v iCentru, v polju Konti ES pa so konti, kamor bodo knjižbe prenesene v Minimax.

Če hočemo imeti knjižbe na istih kontih tudi v Minimaxu, moramo popraviti Konte ES.

POZOR!
Če spremenimo konto ES, preverimo, če že obstaja v Minimaxu, sicer ga moramo dodati, preden začnemo z uvozom podatkov!

Konte ES popravljamo z desnim klikom miške na vrstici konta. Odpre se okno, kjer popravimo Konto ES.

Na ta način uredimo vse konte.

 

Priprava izvozne datoteke iCenter.XML

1. V meniju Pripomočki izberemo Priprava podatkov za mM in nato Priprava XML.

2. Odpre se okno, kjer izberemo, kaj so naše analitike in določimo mesto shranjevanja XML datoteke.

3. Datoteko shranimo na računalnik.

 

Uvoz v Minimax

1. V Minimaxu vstopimo v organizacijo in znotraj menija za urejanje nastavitev ->  izberemo Uvoz iz XML.

2. S klikom na Prebrskaj poiščemo mesto, kjer smo shranili datoteko, jo izberemo in kliknemo Uvozi datoteko.

Podatki se uvozijo, Minimax pa izpiše poročilo o uvozu.

 

Uvoz brez napak

Če je bil uvoz brez napak, so se podatki uvozili kot osnutki temeljnic (zelene barve), ki jih potrebno še dokončno potrditi.

1. Podatke najdemo v Dvostavnem knjigovodstvu. V meniju izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Temeljnice lahko (skupinsko) potrdimo tako, da kliknemo na napredno iskanje, nato pa izberemo Orodja > Potrjevanje.

Potrdijo se vsi osnutki usklajenih temeljnic, neusklajene pa ostanejo osnutki.

3. Na koncu preverimo kartice, bilanco in odprte postavke.

 

Uvoz z napakami

1. V primeru, da je pri uvozu prišlo do napak, program izpiše seznam napak, ki ga obvezno shranimo s klikom na Datoteka > Shrani in izberemo mesto shranjevanja.

2. Nato izbrišemo osnutke temeljnic, ki so se uvozile v Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

Kliknemo na napredno iskanje, nato pa izberemo Orodja > Brisanje.

Pojavi se okno, kjer potrdimo brisanje s klikom na Izbrani osnutki naj se brišejo.

3. Nato se lotimo odpravljanja napak - razlaga napak.

  • Napake na analitikah in strankah: popravimo jih v iCentru in še enkrat pripravimo izvozno datoteko v iCentru ter jo ponovno uvozimo v Minimax.
  • Napake na kontih: najprej v Minimaxu vnesemo manjkajoče konte, nato ponovimo celotni postopek (od začetka tega navodila) do ponovnega uvoza v Minimax.