Prenos osnovnih sredstev (prvič) v uporabo

 

Sredstvo lahko damo v uporabo:

 

Pregled sredstev, ki še niso bila dana v uporabo

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva dobimo s klikom na gumb Prvič v uporabo pregled osnovnih sredstev, ki še niso bila dana v uporabo.

 

V uporabo na osnovnih sredstvih

V polju V uporabo s kljukico označimo osnovna sredstva, ki jih bomo prenesli v uporabo na isti dan, vpišemo datum in kliknemo na gumb »V uporabo«.

 

Knjiženje prometa Prvič v uporabo

V obeh primerih (s knjiženjem prejetega računa ali s klikom na Prvič v uporabo) naredi program avtomatično temeljnico, s katero prenese nabavno vrednost s konta v izgradnji na konto nabavne vrednosti, ki je določena glede na izbrano amortizacijsko skupino na posameznem osnovnem sredstvu.

Na osnovna sredstva se zapiše promet Prvič v uporabo s povezavo na temeljnico.

Knjigovodstvo > Osnovna sredstva

Izberemo osnovno sredstvo in kliknemo na gumb Promet.

Vrsta prometa se imenuje Prvič v uporabo.

 

Brisanje prometa Prvič v uporabo

Na posameznem sredstvu v registru lahko promet tudi brišemo.

Na koncu vrstice s prometom je povezava do temeljnice in znak za brisanje prometa.

Brisanje prometa "Prvič v uporabo" ne vpliva na že knjižene obračune amortizacije.

 

Nasvet

Če delamo začasne obračune amortizacije, bo naslednji obračun amortizacije sicer naredil ustrezne popravke (storno) v naslednjem obračunanem obdobju,
vendar priporočamo, da po brisanju prometa Prvič v uporabo ponovno naredimo obračune amortizacije, v katere je bilo sredstvo zajeto.

Tako bodo podatki poknjiženi v ustreznem obdobju, kar je še posebej pomembno v primeru osnovnih sredstev večjih vrednosti.

Kategorije: