Prenos med skladišči

 

V meniju Poslovanje izberemo Zaloge.

 

1. Klikemo Nov > izberemo Prenos.

 

 

2. Datum: ta podatek se odraža v stanju zalog na dan in karticah artikla.

3. Številka: program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati.

4. Stranka: Če vnesemo stranko, nam pri potrditvi program pripravi tudi dobavnico.

5. Opis: Vnesemo poljuben opis dokumenta (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).

6. % rabata:Rabat velja za celotni prenos.

 

7. Iz Skladišča:  izberemo skladišče, iz katerega količine vzamemo.

8. V skladišče: določimo skladišče, v katerega količine prenašamo.

9. Artikel: izberemo s spustnega seznama. Če želimo videti samo artikle z zalogo, potem vpišemo # pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").

10. Količina: vnesemo količino, ki jo prenašamo v drugo skladišče.

11. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta.

12. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju šifranti > artikli, potem cene ne računa, ampak računa maržo. 

  • če pa je na artiklu vnesena marža, prodajna cena pa ne, računa prodajno ceno. Prodajna cena ne upošteva zneska DDVja.

13. Vrednost: prikaz nabavne vrednosti.

14. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico izdaje.

  • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
  • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.

 

15. Prenos shranimo oz. potrdimo.

16. Prek gumba Natisni > lahko natisnemo prenos med skladišči (medskladiščnico) ali dobavnico (glej točko 4).

 

Kategorije: