Prenos knjigovodskih podatkov iz iCentra v Minimax

 

Knjigovodske podatke, vključno s strankami, uvozimo iz iCentra v Minimax na naslednji način:
 

Izvoz kontov iz Minimax-a

Ko smo v Minimaxu odprli organizacijo, se je že zapisal sistemski kontni načrt, ki ga lahko prilagodimo svojim potrebam.

1. V meniju Šifranti > Konti uredimo kontni načrt. Več o šifrantu Konti.

2. Kliknemo na Izvoz podatkov za SAOP.

3. Datoteko shranimo, pri čemer si zapomnimo mesto, kamor se je datoteka shranila. Če sam na to okno za shranjevanje ne odpre, moramo popraviti nastavitve v brskalniku.

 

Uvoz kontov v ICenter

1. V iCentru v prvem meniju izberemo Šifranti > Šifranti DK > Konti ES.

2. Kliknemo na gumb za uvoz podatkov. Odpre se nam okno UVOZ ES kontov.

3. Poiščemo uvozno datoteko izvoz.txt, ki smo jo izvozili iz Minimax-a.

4. V polju Konverzija iz obvezno izberemo WIN 1250.

5. Kliknemo gumb Potrdi in konti ES so uvoženi.   

 

Urejanje kontov ES

Tu se z malo pomoči avtomatično povežejo konti DK s konti ES, torej na katere konte v Minimaxu se bodo uvozile obstoječe knjižbe iz iCentra.

1. Izberemo Pripomočki > Priprava podatkov za mM > Konti mM.

Ko imamo odprto tabelo kontov, iz praktičnih razlogov izberemo samo stolpce: šifra, naziv konta, knjižen in konto ES.

2. Na tabelo kliknemo z desno tipko miške in izberemo: Izbira stolpcev. Odpre se okno Izbira stolpcev.

3. Kliknemo na znak, ki je na sliki označen modro, da se vsa polja, razen Šifra, prikažejo na levi strani.

4. Nato poiščemo polje »Naziv« in kliknemo na znak, ki je na sliki označen z zeleno. Polje se prikaže na desni.

5. Enako naredimo še za polja »Knjižen« in »Konto ES«.

Preverimo, da so v desnem oknu vsa polja, ki so prikazana na sliki v rdečem okvirju.

6. Kliknemo na gumb Potrdi

Odpre se preglednica kontov. Urejamo samo konte, ki imajo kljukico v stolpcu Knjižen.

V polju šifra so konti v iCentru, v polju Konti ES pa so konti, kamor bodo knjižbe prenesene v Minimax.

Če hočemo imeti knjižbe na istih kontih tudi v Minimaxu, moramo popraviti Konte ES.      

POZOR! Če spremenimo konto ES, preverimo, če že obstaja v Minimaxu, sicer ga moramo dodati, preden začnemo z uvozom podatkov!

7. Popravljamo jih z desnim klikom miške na vrstici konta. Odpre se okno, kjer popravimo Konto ES.

Ko na ta način uredimo vse konte, so podatki pripravljeni za izvoz.

Priprava izvozne datoteke iCenter.XML

1. V meniju Pripomočki izberemo Priprava podatkov za mM in nato Priprava XML.

2. Odpre se okno, kjer izberemo, kaj so naše analitike in določimo mesto shranjevanja XML datoteke.

Uvoz v Minimax

1. V Minimaxu vstopimo v organizacijo in v meniju Nastavitve  izberemo Uvoz iz XML.

Odpre se okno za uvoz datoteke, ki smo jo pripravili v iCentru.

2. S klikom na Prebrskaj poiščemo mesto, kamor smo jo shranili, jo izberemo in kliknemo Uvozi datoteko. Podatki se uvozijo, Minimax pa izpiše poročilo o uvozu.

 

Uvoz brez napak
 

Če je bil uvoz brez napak, so se dokumenti uvozili kot osnutki temeljnic (zelene barve), ki jih je potrebno še dokončno potrditi.

1. Najdemo jih v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Temeljnice lahko (skupinsko) potrdimo tako, da kliknemo na napredno iskanje

3. V meniju Orodja izberemo Potrjevanje.

Potrdijo se vsi osnutki usklajenih temeljnic, neusklajene pa ostanejo osnutki.

4. Na koncu preverimo kartice, bilanco in odprte postavke.

 

Uvoz z napakami

1. V primeru, da je pri uvozu prišlo do napak, program izpiše seznam napak, ki ga obvezno shranimo s klikom na Datoteka in izberemo mesto shranjevanja.

2. Nato izbrišemo osnutke temeljnic, ki so se uvozile v Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

3. Kliknemo na Napredno iskanje

4. V meniju Orodja izberemo Brisanje

Pojavi se okno, kjer potrdimo brisanje s klikom na Izbrani osnutki naj se brišejo.

3. Nato odpravimo napake in ponovno uvozimo podatke v Minimax. 

- Napake na analitikah in strankah: popravimo jih v iCentru in še enkrat pripravimo izvozno datoteko v iCentru ter jo ponovno uvozimo v Minimax.

- Napake na kontih: najprej v Minimaxu vnesemo manjkajoče konte, nato ponovimo celotni postopek (od začetka tega navodila) do ponovnega uvoza v Minimax.

Po uspešnem uvozu potrdimo temeljnice, kot je opisano za Uvoz brez napak.

Kategorije: