Preklic prejetega računa

 

Če želimo naknadno spreminjati račun, ki smo ga že knjižili (potrdili), ga moramo najprej preklicati s klikom na gumb Preklic potrditev.  

S preklicem se bodo izbrisali:

  • temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu,
  • zapisi v davčnih evidencah in
  • plačilni nalog (če je bil izdelan). 

Po preklicu lahko račun urejamo (gumb Uredi), ponovno potrdimo brez sprememb (gumb Potrdi) ali brišemo (gumb Briši). Na pogledu prejetega računa kliknemo na Preklic potrditve.

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.

  • Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključeni obračun za DDV, se bo prikazalo opozorilo in računa ne bomo mogli preklicati.
  • Obračun DDV lahko tudi prekličemo, uredimo račune v tem davčnem obdobju in nato ponovno obračunamo DDV.

POZOR!
Pri preklicu obračuna DDV moramo biti pozorni, da ne spreminjamo obračunskih podatkov, če smo obračunom DDV-ja že oddali na DURS.

 

 

Kategorije: