Preklic obračuna regresa

 

Potrjen obračun regresa lahko prekličemo, v kolikor je obračun v tekočem poslovnem letu.

S klikom na gumb Prekliči potrditev se izbrišejo:

  • temeljnica,
  • plačilni nalogi, če do trenutka preklica še niso bili izplačani/oddani ali natiskani in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov; če so nalogi bili izplačani, se pri ponovni potrditvi ne pripravijo!),
  • vse xml datoteke za oddajo na e-Davke in

 

Kategorije: