Preklic obračuna plač

 

Potrjen obračun plače lahko prekličemo.  

S klikom na gumb Prekliči potrditev se izbrišejo:

  • temeljnica,
  • plačilni nalogi, če do trenutka preklica še niso bili izplačani/oddani ali natiskani in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov; če so nalogi bili izplačani, se pri ponovni potrditvi ne pripravijo!),
  • vse xml datoteke za oddajo na e-Davke in

 

POZOR: preklic plač bo izbrisal neodposlane plačilne naloge, xml dokumente, temeljnico in opravila.

Po ponovni potrditvi se bo izvedel preračun na trenutne osnove na delavcih, pripravili se bodo samo spremenjeni plačilni nalogi!

Če preklic in potrditev izvajate z novejšo verzijo programa, so lahko težave pri potrditvi, če je vmes prišlo do zakonskih sprememb.

 

Preklic predhodnih zaključenih plač vam odsvetujemo, predvsem če so za več mesecev za nazaj in so se vmes spreminjale osnove.

Napake in odprava napak je na vašo odgovornost.

Kategorije: