Preklic obdelave osnovnih sredstev

 

Če ne želimo obdelovati osnovnih sredstev v Minimaxu in smo modul osnovna sredstva že aktivirali, lahko obdelavo osnovnih sredstev prekličemo.

Obdelavo osnovnih sredstev prekličemo tako, da v modulu osnovnih sredstev kliknemo na gumb "Preklic obdelave osnovnih sredstev".

 

Pomembno!

Gumb za preklic je viden le v primeru, da nimamo vnesenega nobenega osnovnega sredstva. Modul osnovnih sredstev lahko po preklicu obdelave osnovnih sredstev ponovno aktiviramo.

Kategorije: