Prekinitev ali preklic prekinitve licenčne pogodbe

 

Plačnik licence (podjetnik ali računovodja) lahko prekine licenčno pogodbo za uporabo Minimaxa s 30-dnevnim odpovednim rokom, skladno s splošnimi pogoji , ali kadar koli kasneje. 

V času, ko teče odpovedni rok, lahko prekličete prekinitev pogodbe.

POZOR!

Pred prekinitvijo pogodbe obvezno Arhivirajte vse podatke.

Po datumu prekinitve bomo skladno z Uredbo GDPR nepovratno izbrisali vaše podatke vaših organizacij iz programa Minimax. Obnovitev podatkov ni več mogoča.

 

1. Prekinitev licenčne pogodbe

2. Preklic prekinitve licenčne pogodbe

3. Obvestilo računovodji o prekinitvi licenčne pogodbe podjetnika

 

Prekinitev licenčne pogodbe:

1. Prek menija Plačnik na desni strani, kliknemo na Organizacijo plačnika.

2. Kliknemo na gumb .

3. Izberemo Prekini licenčno pogodbo, ter prek 4 korakov uredimo prekinitev.

 

1. korak:

Izberemo Naprej.

 

2. korak:

Vnesemo iz spustnega seznama Razlog prekinitve.

Izberemo  Naprej.

 

3. korak:

Vnesemo datum prekinitve.

Izberemo Naprej.

 

4. korak:

Prepišem številko, ki jo program predlaga.

Izberemo > Potrjujem prekinitev Licenčne pogodbe in uporabe Minimax.

 

 

Obvestilo:

Teden dni pred iztekom prekinitve administrator plačnika prejme še zadnje obvestilo glede prekinitve na e-poštni naslov.

 

Preklic prekinitve licenčne pogodbe:

 

Če ste sprožili prekinitev licenčne pogodbe, lahko kadar koli pred napovedanim datumom prekinitve prekličete prekinitev pogodbe.
To stori samo administrator plačnika.

1. Preklic prekinitve licenčne pogodbe uredimo na vstopni strani programa minimax prek gumba Prekliči prekinitev licenčne pogodbe.

 

2. ter prepišemo številko, ki jo program predlaga za ponovno aktivacijo in izberemo Potrdi preklic prekinitve pogodbe.

Pogodba začne ponovno veljati za nedoločen čas.

 

Obvestilo računovodji o prekinitvi licenčne pogodbe podjetnika

 

Če licenčno pogodbo prekinja plačnik, ki je omogočil dostop do organizacije zunanjemu računovodji, se bo tudi računovodji v Minimaxu prikazovalo obvestilo, koliko časa bodo podatki organizacije še na voljo pred trajnim brisanjem iz sistema.

Preklic prekinitve licenčne pogodbe lahko izvede samo administrator plačnika (podjetnika).

Kategorije: