Prejeti računi - pregled poslovanja z grafikoni

 

V meniju > Poslovanje > Prejeti računi, na desni strani zgoraj lahko izbiramo med pregledi prejetih računov preko seznama oziroma preko grafov - kliknemo na znak .

 

V meniju prejeti računi lahko pregledujemo:

 

Stanje prejetih računov

Pregled števila prejetih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Neplačani zapadli računi

Pregled števila prejetih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer so dnevi zapadlosti razdeljeni glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni).

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Največji dobavitelji

Pregled največjih strank za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje dobavitelji,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največji upniki

Pregled največjih upnikov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

 

 

Kategorije: