Prejeti račun za razmejitev stroškov

 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

 

Dodajanje odhodkov

Na spustnem seznamu izberemo odhodek, ki ima določeno povezavo na "Razmejitev stroškov".

V primeru, da ustreznega odhodka nimamo, je treba odhodek odpreti, tako da kliknemo na gumb Nov (poleg spustnega seznama odhodkov) in izpolnimo potrebne podatke.

 

Ko izberemo tak odhodek, se nam odpreta dodatni polji:

  • Število mesecev razmejitve: vpišemo število mesecev, na katere se strošek nanaša.
  • Konto stroška razmejitve: vpišemo konto, na katerega želimo knjižiti strošek.

 

Ob potrditvi prejetega računa program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice.

Osnovna temeljnica poknjiži račun na konto razmejitve, to je konto iz odhodka.  Dodatne temeljnice, razknjižujejo konto razmejitve in knjižijo strošek na konto, ki ga vpišemo v polje "Konto stroška razmejitve".

 

  • Program pripravi  toliko temeljnic, kot smo določili mesecev v polju "Število mesecev razmejitve".
  • Prva temeljnica je v mesecu, ki je vpisan na datumu opravljanja na prejetem računu, vsaka naslednja temeljnica je za en mesec naprej.