Prejeti račun za predplačilo

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, prejme račun za predplačilo (avansni račun). 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Dodajanje odhodkov

Na spustnem seznamu izberemo ustrezni odhodek (konti skupine 13) glede na vrsto predplačila in stopnjo DDV.

  • Če na seznamu ni ustreznega odhodka (v polje vnesete 13), ga lahko dodamo s klikom na gumb Nov, oziroma popravimo obstoječega s klikom na Uredi.
  • Če na seznamu ni ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono Nov, oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono Uredi.
  • Odhodek mora imeti obvezno oznako, da gre za predplačilo.

 

Ker se na obrazcu DDV-O ločeno prikazuje DDV od nabav osnovnih sredstev, nepremičnin in drugih nabav, moramo na odhodku ustrezno označiti povezavo v nastavitvah odhodka.

V primeru, ko knjižimo nakup osnovnega sredstva po predplačilu, je potrebno ročno uredit temeljnico in vpisati znesek osnove osnovnega sredstva v podatke za ddv, z namenom, da se znesek upošteva v pravilni vrstici v obrazcu za DDV.

 

Povezava na odhodku

Polje na obrazcu DDV-O

Navaden odhodek

31

Nepremičnina

34

Osnovno sredstvo

35

1. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

2. Kliknemo Shrani vrstico.

3. Račun potrdimo.

Pri knjiženju prejetega končnega računa moramo upoštevati dano predplačilo.