Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100 % odpisom

 

Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100 % odpisom vnesemo glavo dokumenta enako kot za vse druge prejete račune.

Dodajanje odhodkov

Osnovna sredstva vedno vnašamo preko prehodnih kontov 0470 (oziroma 0270 za nepremičnino).

1. Iz spustnega seznama izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • določen konto 0470 ali 0270 (prehodni konto),
  • izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja in
  • določeno povezavo na Osnovno sredstvo, Drobni inventar ali Nepremičnino.

Če še nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono Nov, oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono Uredi.

Ob izbiri odhodka s takimi nastavitvami se bo prikazalo polje za povezavo na osnovno sredstvo, nepremičnino ali drobni inventar.

2. S klikom na znak + dodamo novo sredstvo v register osnovnih sredstev. Če je vrednost manjša od 500 EUR, program izpiše opozorilo.

3. Pri prenosu v uporabo v tem primeru izberemo 100 % odpis.

 

4. Preverimo osnovo izbranega odhodka in DDV.

5. Kliknemo Shrani vrstico.

6. Račun Potrdimo.

 

Kaj se zgodi na osnovnem sredstvu?

 Pripravi se temeljnica, ki upošteva konte, določene na amortizacijski skupini za to osnovno sredstvo.

  • vrednost osnovnega sredstva se s prehodnega konta prenese na kotno nabavne vrednosti
  • oblikuje se znesek amortizacije in pripadajoči konto popravka.

Na osnovnem sredstvu sta nabavna vrednost in popravek enaka.