Prejeti račun za osnovno sredstvo - finančni najem (leasing)

 

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa za osnovno sredstvo v primeru finančnega najema -> leasinga.

Vnesemo prejeti račun za osnovno sredstvo z dvema razlikama:

Dodajanje odhodkov

1. Pri odhodku 0470 za osnovno sredstvo vnesemo konto obveznosti 98xx (vnos novega odhodka).

2. Nato dodamo še en odhodek za obresti in ga povežemo z novim kontom za obresti 98xx , konto obveznosti enako kot pri zgornjem 98xx.

Primer knjiženja leasing - osnovno sredstvo:

  • 04/
  • /975 (anuitete)
  • DDV  16/220

in plačilo:

  • 975/110 = anuiteta

Nato pa evidentirajte:

  • amortizacija: 43/05  (nabavna vrednost)
  • odplačilo anuitete: 975x/110
  • prenos zapadlih obresti v odhodke: 746/975x
Kategorije: