Prejeti račun za obresti leasinga

 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Dodajanje odhodka za obresti leasinga

1. Izberemo odhodek za obresti leasinga. Če odhodka še nimamo, kliknemo Nov.

2. Izberemo konto (predlagamo, da si za obresti odprete analitični konto npr. 97500 – Obresti leasinga).

3. Določimo želene DDV lastnosti odhodku.

4. Vpišemo naziv odhodka (npr. Obresti leasinga).

5. Vnesemo opis (v to polje vpišete še dodatne opise, preko katerih lahko iščete ta odhodek).

6. Izberemo konto Obveznosti (npr. 2800).

7. Kliknemo Shrani in nadaljujemo s standardnim vnosom odhodka.