Prejeti račun za blago in storitev izven EU

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja izven EU. 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune. 

Pri vnosu dobavitelja pazimo, da izberemo ustrezno državo ter tip zavezanca -> "Pravna oseba (DDV na izdanem računu se ne obračunava)"

 

Dodajanje odhodkov

Iz spustnega seznama izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • izbrano znižano ali splošno stopnjo DDV,
  • označeno, da se nanaša na blago ali storitve (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O)
  • in oznako, da gre za samoobdavčitev.

 

Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono Nov, oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono Uredi.

 

Dodajanje vrstice na račun

1. Vnesemo osnovo in znesek DDV.

2. Vnesemo opis vrstice računa(podatek se prenese na knjižbo v temeljnici)

3. Uredimo Datum obračuna DDV, ter Datum odbitka DDV(podatka vplivata na zajemanje podatkov v evidence DDV)

4. Kliknemo Shrani vrstico.

Če je odhodkov na računu več, jih dodamo na enak način.

5. Račun potrdimo.

 

Kaj program naredi?

Program pripravi knjigovodsko temeljnico z ustreznimi zapisi za DDV v knjigo izdanih in prejetih računov.