Prejeti račun z različnimi odhodki - primer študentski servis

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, prejme račun z različnimi  odhodki (splošnja stopnja, znižana stopnja, oproščeno, neobdavčeno)

Dodajanje odhodkov

Storitve po stopnji.

 1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek za knjiženje provizije po splošnji stopnji.
 2. Odhodek dodamo s klikom na  Nov.
 3. Odhodku določimo ustrezen konto in izbrano splošno stopnjo DDV-ja.
 4. Vnesemo Znesek osnove izbranega odhodka; DDV se izračuna sam
 5. Kliknemo na gumb Shrani vrstico.

 

Storitve oproščena

 1. Iz spustnega seznama izberemo odhodek za knjiženje storitev oproščena.
 2. Odhodek dodamo s klikom na  Nov.
 3. Odhodku določimo ustrezen konto in izbrano stopnjo oproščeno.
 4. Kliknemo na gumb Shrani vrstico.

 

Storitev je neobdavčena

 1. Iz spustnega seznama izberemo odhodek za storitev neobdavčena.
 2. Odhodek dodamo s klikom na  Nov.
 3. Odhodku določimo ustrezen konto in izbrano stopnjo neobdavčena.
 4. Kliknemo na gumb Shrani vrstico.
 5. Račun potrdimo.

 

V skladu s C tocko, 6. odstavka, 36. clena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) od prejemka za zacasno in obcasno delo dijakov in

študentov ni obracunan DDV.

16% koncesijska dajatev je obracunana in zaracunana v skladu s 1. odstavkom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje