Prejeti račun s povezavo na zalogo (prejem)

 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Nastavitev odhodka

1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek, ki ima povezavo na zalogo (to je odhodek, ki nosi konto 5009 - Prehodni konto zaloge).

 

 

Vnos prejetega računa

2. Pri vnosu prejetega računa izberemo odhodek , ki je vezan na zalogo

3. Program prikaže dodatno polje odvisni stroški . (če polje obkljukamo , bo program vrednost na odhodku upošteval kot odvisni strošek )

4. Polje Prejem >

  • Če smo v zalogah prejem vneseli že prej, ga lahko izberemo na spustnem seznamu.
  • Sicer lahko na tem mestu s klikom na ikono vnesemo nov prejem zaloge.

 

5. Ko izberemo prejem, se prikaže informativna primerjava osnove iz prejetega računa (zgoraj desno) in vnesene vrednosti prejema.

  • Vrednost ni vedno enaka, najpogosteje se vrednosti razlikujejo v primeru, ko na prejem povezujemo odvisne stroške, ki povečujejo vrednost prejemu ali pa gre enostavno za napačno vnesene cene na prejemu. V tem primeru gre zgolj za informativni podatek, ki ga lahko v kolikor smo prepričani v podatke, ki jih vnašamo, spregledamo.

 

 

6. Shranimo vrstico odhodka

 

7. in račun potrdimo.

 

Kaj program pripravi?

  • Na potrjenem računu je vidna povezava na prejem, ki izbrani prejem tudi vrednoti.
  • Če izberemo povezavo na prejem, je razvidno, kako se je vrednost prenesla iz prejetega računa in ovrednotila prejem.