Prejeti račun s povezavo na prejem v maloprodaji

 

V meniju Poslovanje > Prejeti računi pripravimo prejem povezan z Maloprodajo.

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Nastavitev odhodka

1. Izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • konto 6501 - Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev (TDR)
  • ustrezne nastavitve za DDV in
  • obvezno mora imeti povezavo na zalogo blaga v maloprodaji.

Če še nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono Nov, oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono Uredi.

2. Odhodek dodamo s klikom  Shrani

 

Vnos prejetega računa

 

3. Odhodek, ki smo ga izbrali, povežemo s prejemom v maloprodaji.

  •  Zelo pomembno je, da pri odhodku izberemo analitiko, ki predstavlja poslovalnico v maloprodaji.
  • V šifrantu kontov za konto 6501 je pomembna nastavitev, da se analitika "lahko vnaša" oziroma, da je njen vnos "obvezen". 

 

4. Program prikaže dodatno polje odvisni stroški . (če polje obkljukamo, bo program vrednost na odhodku upošteval kot odvisni strošek na prejemu)

5. Polje Prejem >

  • Če smo v Maloprodaji prejem vneseli že prej, ga lahko izberemo na spustnem seznamu.
  • Sicer lahko na tem mestu s klikom na ikono vnesemo nov prejem Maloprodaje.

 

6. Shranimo vrstico.

7. Nazadnje račun Potrdimo.

 

 

 

Kaj program pripravi?

  • Na potrjenem računu je vidna povezava na Prejem v maloprodaji , ki izbrani prejem tudi vrednoti.
  • Če izberemo povezavo na Prejem v maloprodaji, je razvidno, kako se je vrednost prenesla iz prejetega računa in ovrednotila prejem.