Prejeti račun od tujega dobavitelja za uvoz blaga

  Navodilo velja za primera knjiženja uvoza do 30.06.2016.

 

Račun od dobavitelja, ki ni iz EU, moramo povezati z računom, ki ga prejmemo od špediterja.
Najprej vnesemo račun dobavitelja in nato od špediterja, kjer bomo naredili povezavo na ta račun.

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Izbrani dobavitelj mora imeti določeno državo, ki ni članica EU in oznako, da je davčni zavezanec.

Če izberemo tujo denarno enoto, se bo predlagal tečaj po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum računa.

1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek, ki ima določeno stopnjo DDV »Neobdavčeno«.

Na podlagi te nastavitve račun ne bo zajet v obračun DDV. Blago iz uvoza bo v DDV zajeto na podlagi računa, ki ga prejmemo od špediterja.

Če še nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono Nov oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono Uredi.

2. Vnesemo znesek osnove.

3. Kliknemo Shrani vrstico.

Če je odhodkov na računu več, jih dodamo na enak način.

Račun potrdimo.