Prejeti račun od špediterja

 

Pred vnosom računa špediterja moramo imeti knjižen prejeti račun od dobavitelja izven EU, ker je potrebno računa povezati.

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Stranka - špediter mora imeti oznako, da je pravna oseba
 

Dodajanje odhodkov

Običajno ima tak račun najmanj dva odhodka:

  • DDV od uvoženega blaga in
  • špediterjevo storitev

 

Odhodek: DDV od uvoženega blaga

1. Na spustnem seznamau izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • ustrezni konto za knjiženje DDV-ja od uvoženega blaga glede na stopnjo (privzeto je v Minimax-u to konto 16030)
  • obvezno mora imeti povezavo Uvoz.

 Če še nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono Nov, oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono Uredi

 

2. Izberemo Knjižbo, ki jo je nastala ob knjiženju računa tujega dobavitelja (ta podatek vpliva na pripravo podatkov za DDV).

 

3. Znesek DDV-ja je potrebno "ročno" vnesti, da se nam osnova samodejno izračuna.

4. Kliknemo Shrani vrstico

 

Odhodki: Špediterske storitve(odbiti ddv, oproščeno, neobdavčeno)

Na špediterjevem računu so pogostokrat navedene postavke kjer se ddv različno obračunava oziroma ne-obračunava.

Na račun dodajamo ločeno posamezno vrstico z odhodkom glede na različno stopnjo ddv-ja, ki je na računu navedena(pogosto združimo postavke z enako stopnjo davka)

1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek(Ta ne zahteva posebnih nastavitev, na primer izberemo konto 4190 z ustrezno davčno stopnjo)

2. Prepišemo osnovo in DDV(v kolikor ga odhodek določa)

3. Kliknemo Shrani vrstico.

Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Na temeljnici se pripravijo zapisi v DDV za tujega dobavitelja (DDV od uvoženega blaga) in špediterja (DDV od njegovih storitev).