Prejeti račun DDV od uvoza po 1.7.2016

 

V povezavi z obračunom in plačilom DDV od uvoza blaga od 01.07.2016 dalje velja , da prejemnik blaga opravi samoobdavčitev  (6. in 7. odstavek 77. člena ZDDV-1)

Poenostavitve glede potencialne »finančne razbremenitve« davčnih zavezancev z izkazovanjem obračunanega DDV v davčnem obračunu za namene DDV (obrazec DDV-O) namesto plačevanja DDV od uvoza kot uvozne dajatve lahko uporabljajo:

  • Davčni zavezanci, ki imajo sedež v Sloveniji in so identificirani za namene DDV v Sloveniji ter pri uvozu blaga kot prejemniki (uvozniki) blaga davčnemu organu zagotovijo zahtevane podatke (glej šesti odstavek 77.člena ZDDV-1).
  • Prejemniki blaga pri uvozu blaga, ki nimajo sedeža v Sloveniji in so identificirani za namene DDV v Sloveniji, če so imenovali davčnega zastopnika, solidarno odgovornega za plačilo DDV od uvoza blaga. V tem primeru morajo le-ti zagotoviti – posredovati davčnemu organu vse podatke, kot jih zagotavlja davčni zavezanec iz šestega odstavka 77.člena ZDDV-1, zraven pa se navede še identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika (glej sedmi odstavek 77. člena ZDDV-1).

Pomembno: navedene spremembe se uporabljajo za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

 

Primer: Obračun DDV od uvoza blaga v davčnem obračunu za namene DDV

SI je uvoznik (prejemnik) blaga. Obveznost obračuna DDV nastopi 07.07.2016, SI je prejel carinsko deklaracijo 10.07.2016. SI izvaja davčne obračune v mesečnih (koledarskih) obdobjih.

SI v davčnem obračunu za namene DDV (obrazcu DDV-O) za mesec julij 2016 izkaže naslednje podatke:

  • Polje 26 – vrednost obračunanega DDV (ne glede na stopnjo DDV), ki ga prejemnik blaga obračuna od uvoza blaga v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZDDV-1;
  • Polje 31 – vrednost uvoza blaga ( davčna = carinska osnova  - glej 38.člen ZDDV-1);
  • Polje 41 in/ali 42 – vrednost odbitka DDV, v odvisnosti od predpisane stopnje in pravice do odbitka DDV.

 

Pri vnosu prejetega računa izberemo dobavitelja izven EU > pazimo, da izberemo ustrezno državo ter tip zavezanca > "Pravna oseba (DDV na izdanem računu se ne obračunava)"  ter izberemo dva odhodka:

1. odhodek: z izbrano znižano ali splošno stopnjo DDV, ter oznako "samoobdavčitev" , vnesemo osnovo po carinski deklaraciji (statistična vrednost).

2. odhodek:  z oznako "neobdavčeno", vnesemo znesek razlike med statistično vrednostjo in vrednostjo prejetega računa, v minus.