Prejeti račun – avtomatična izdelava blagajniškega izdatka

 

Če smo račun plačali iz blagajne, lahko pri vnosu prejetega računa to označimo in avtomatično se bo izdelal blagajniški izdatek.

Za to možnost moramo imeti aktiviran modul Blagajna.

1. V polju Plačilo izberemo Blagajna.

2. Prikaže se polje Izdatek, kjer izberemo vrsto izdatka, privzeto je to Plačilo računa.
(V šifrantu Prejemki in Izdatki je določeno, na kateri konto se knjiži obveznost za ta izdatek).

3. Vnesemo še Datum izdatka.

 

  • Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga bo program avtomatično odprl in v njem kreiral blagajniški izdatek.
  • Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas bo program na to opozoril. V tem primeru moramo dnevnik preklicati, da postane osnutek, nato pa lahko prejeti račun potrdimo in izdatek se bo dodal v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa se vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati se izdela že tudi blagajniški izdatek ter obveznost se zapre.

 

Poleg povezave na temeljnico se pojavi tudi povezava na blagajniški izdatek.

 

Kategorije: