Prejeti končni račun z upoštevanim predplačilom

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, prejme končni račun, kjer je upoštevano tudi predplačilo. 

  • Znesek računa predstavlja znesek, ki je še ostal za plačilo.
  • Če je bil račun v celoti poravnan s predplačilom, vnesemo znesek 0,00.

 

 

Dodajanje odhodkov
 

Upoštevanje predplačila

 

1. V polju Povezana na predplačilo najdemo vsa predplačila te stranke (odhodki na prejetih računih za predplačilo).

2. Prenese se isti odhodek, kot smo ga izbrali na prejetem računu za predplačilo. Prenesejo se podatki iz predplačila, ki jih lahko popravimo.

3.  Vnesemo Znesek osnove predplačila z negativnim predznakom.

4. Vnesemo Znesek DDV iz predplačila z negativnim predznakom.

5. Kliknemo na gumb Shrani vrstico.

Dejanski odhodek

1. Iz spustnega seznama izberemo dejanski odhodek računa.

2. Predlaga se Znesek osnove, ki predstavlja znesek celotnega izbranega odhodka. Po potrebi ga popravimo.

3. Predlaga se Znesek DDV, ki predstavlja znesek DDV izbranega odhodka. Po potrebi ga popravimo.

4. Kliknemo Shrani vrstico.

5. Račun potrdimo.

Obračun DDV

1. Če je bil znesek računa v celoti že plačan s predplačilom, se končni prejeti račun v davčne evidence ne bo zapisal, ker je bil celotni DDV obračunan že s prejetim računom za predplačilo. 

2. Če je bil znesek računa samo delno plačan s predplačilom, se bo s končnim prejetim računom v davčne evidence zapisala samo osnova in pripadajoči del DDV-ja, ki še ni bil obračunan s prejetim računom za predplačilo.

Obveznost do dobavitelja

1. Če je bil račun v celoti plačan s predplačilom, se bo obveznost do dobavitelja samodejno v celoti zaprla.

2. Če je bil račun samo delno plačan s predplačilom, se bo samodejno zaprl ta del obveznosti, vzpostavila pa se bo obveznost za odprt del računa.

Prikaz nepovezanih predplačil
 

Na spustnem seznamu se prikazujejo samo nepovezana predplačila. Ker je bila možnost povezave dodana leta 2011, so lahko na seznamu starejša predplačila, ki ne bodo nikoli povezana in so zato moteča.

V nastavitvah organizacije lahko omejite prikaz glede na datum predplačil, kjer vpišemo datum pri Upoštevanje predplačil od datuma.