Prehod na enotni kontni načrt

Navodilo se nanaša na prehod na enotni kontni načrt, ki je stopil v veljavo s 1.1.2013.

Prehod je omogočen, če ima organizacija v Minimaxu določeno poslovno leto 2013.

Če ste v Minimaxu začeli s knjiženjem poslovnih dogodkov pred letom 2013, morate najprej narediti prehod v novo leto (2013) preko Letnih obdelav v Dvostavnem knjigovodstvu. 

 

Dopolnitve na kontih

V preglednici kontov so dodana tri nova polja:

Veljavnost: določa obdobje veljavnosti posameznega konta. Poslovne dogodke lahko knjižimo na nek konto v poslovnih letih, ki so v intervalu veljavnosti.

 

Veljavnost

Pomen

-2012

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, lahko uporabljamo v poslovnih letih, ki so enaka ali manjša od poslovnega leta 2012 oz. do prehoda na nov kontni načrt v letu 2013.

2013-

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, se lahko uporablja v poslovnih letih, ki so enaka ali večja od poslovnega leta 2013.

-

Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, pomeni da je veljaven in na tem kontu ni bilo sprememb glede veljavnosti.

Prejšnji: v tem polju je prikazan konto, ki se je uporabljal za isto vsebino v starem kontnem načrtu  (pred prehodom na nov kontni načrt).

Novi konto: v tem polju je vpisan konto,  na katerega se bo prenesel promet  obstoječega konta, ko bomo (smo) izvedli prehod na nov kontni načrt.

 

Priporočena opravila pred prehodom na nov kontni načrt

Pred prehodom na nov kontni načrt uporabnikom priporočamo, da si natisnejo bruto bilanco, ki jo bodo lahko primerjali z bruto bilanco po prehodu na nov kontni načrt. 

Uporabnikom svetujemo, da natančno preverijo pravilnost predlaganega konta.

 

Prehod na nov konti načrt

Prehod na nov kontni načrt izvedete v meniju Šifranti > Konti.

Kliknete na gumb Prehod na nov kontni načrt

Odprla se bo preglednica s tremi stolpci: Konto, Novi konto, Napake.

Opozorilo: če polje Novi konto na koncu nima puščice za prikaz spustnega seznama, morate v vašem spletnem brskalniku izklopiti »Združljivostni pogled« v meniju Orodja (oziroma »Compatibility View« v meniju Tools) .  

Stolpec Konto: v tem stolpcu so prikazani  konti, ki imajo vpisano veljavnost do leta 2012 (-2012) in imajo dovoljeno knjiženje.

Stolpec Novi konto: v tem stolpcu so vpisani konti, na katere se bo ob prehodu na nov kontni načrt prepisal promet in otvoritvena temeljnica s konta, ki je naveden v stolpcu Konto.

Če vam konto, ki se predlaga v polju Novi konto, ne ustreza, ga lahko zamenjate. Program zahteva vpis novega konta, če ima konto iz stolpca Konto promet, ali pa je ta konto uporabljen v raznih šifrantih (artikli, odhodki, amortizacijske stopnje,…). 

Stolpec Napake: v tem polju se izpišejo napake, ki jih je potrebno odpraviti preden izvedemo prehod na nove konte. Napake so lahko naslednje:

  • V polju Novi konto ni vpisan konto: program opozori v primeru, ko ima ta konto promet ali pa je uporabljen na šifrantih.  Napako odpravimo tako, da vpišemo novi konto.
  • Lastnosti konta vpisanega v polju Novi konto ne ustrezajo lastnostim konta, ki je vpisan v polju Konto: program zahteva, da ima novi konto iste lastnosti glede računa, analitike, stranke in delavca. Novi konto mora imeti tudi dovoljeno knjiženje. Napako odpravimo tako, da na novem kontu uskladimo lastnosti s starim kontom. 

 

Vnos novega konta v nov kontni načrt pred prehodom na nov kontni načrt

1. Postavimo se na pregled kontov (Šifranti > Konti) ter kliknemo na dodatno iskanje.

2. V polje Leto vnesemo leto 2013 ter kliknemo Najdi.

3. Kliknemo na Nov.

4. Izberemo osnovni konto. Osnovni konto določa lastnosti novega konta (saldakontni ali finančni konto) in veljavnost konta. V enostavni preglednici vidimo samo konte, ki so veljavni v tekočem poslovnem letu. Kateri konti so veljavni pa preverimo na naprednem iskanju v polju Leto. Preden naredimo prehod na nov kontni načrt je v polju Leto vpisano leto 2000, po prehodu na nov kontni načrt, pa je v tem polju vpisano leto 2013.

5. Izberemo Konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta (npr. na osnovni konto 4100 lahko odpremo konto 4100X, kjer je X poljubno število od 0 do 9). Program nam ponudi analitične konte, ki so za eno mesto daljši od izbranega konta in še niso zasedeni. 

6. Vnesemo Naziv konta.

7. Knjiženje računa: V primeru saldakontnih kontov vnesemo, ali se vrednost knjiži v breme ali dobro tega konta. Za ostale konte izberemo Ni računa.

8. Izberemo, ali se Analitika lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa analitike oziroma zahteval vnos analitike. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa analitike.

9. Izberemo, ali se Delavec lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa delavca oziroma zahteval vnos delavca. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa delavca.

10. Izberemo, ali se Stranka lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa stranke oziroma zahteval vnos stranke. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa stranke.

11. Podatek Davčno nepriznan se rabi pri poročilih za DURS.

12. Vnesemo poljuben Opis, po katerem bomo lahko bolj natančno opredelili konto. Po tem podatku se lahko išče konto.

13. Podatek Veljavnost konta se prepiše iz osnovnega konta, ta podatek samo vidimo in se ga ne da urejati.

14. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih kontov.

S klikom na gumb Izvedi prehod na nov kontni načrt »naročimo« obdelavo prehoda na nove konte, ki se bo zaradi obsežnosti izvedla v nočnih urah. Program bo izpisal naslednje obvestilo:  

S potrditvijo sporočila se postavimo v čakalno vrsto za prehod na nove konte, ki se bo izvajal ponoči, po vrsti glede na čas oddaje »naročila« za prehod.

Nad preglednico se pojavi nov gumb Prekliči prehod na nov kontni načrt. S klikom na ta gumb se izločimo iz čakalne vrste za prehod na nov kontni načrt.

Ko je prehod na nov kontni načrt izveden, dobimo na vstopni strani v organizacijo sporočilo o izvedbi prehoda na nov kontni načrt.

 

Uporabnikom priporočamo, da pred prehodom na nov kontni načrt preverijo, da so zaključili vse aktivnosti v letu 2012. Po prehodu na nov kontni načrt, je onemogočen prehod nazaj v leto 2012.

Če se želimo vrniti nazaj v poslovno leto 2012, je potrebno najprej narediti prehod na star kontni načrt in šele nato se lahko v Letnih obdelavah po korakih vrnemo v poslovno leto 2012.

Kategorije: