Pregledovanje nalogov

 

V naprednem iskanju službenih potovanj najdemo več kriterijev, po katerih lahko pregledujemo naloge za službena potovanja po:

  • datumu ; izstaviteve, obračuna, pošiljanja v obračun, preklica
  • potovanja
  • naloga
  • neobračunani
  • za obračun
  • obačunani
  • preklicani
  • osnutki

Seznam službenih potovanj si lahko izvozimo preko Izvoz preglednice in shranimo v preglednici programa Excel, kjer se nam izvoijo podatki o; statusu, številki, izstavljen, Odhod, Delavec, Naloga, Vrednost, Eur.

 

Kategorije: