Pregled poslovanja z grafikoni

 

Na seznamu organizacij izberemo organizacijo, na kateri želimo knjižiti podatke.

 

S klikom na ime se odpre graf s podatki za pregled osnovnih kazalnikov poslovanja organizacije:

Stanje izdanih računov

Neplačani zapadli izdani računi

Najbolj prodajani artikli

Največje stranke

Največji dolžniki

Stanje prejetih računov

 

Možnost urejanja prikaza grafov na vstopni strani

 

Stanje izdanih računov

Pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Neplačani zapadli izdani računi

Pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer so dnevi zapadlosti razdeljeni glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni).

 

Najbolj prodajani artikli

Pregled najbolj prodajanih artiklov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, kateri artikli so najbolj prodajani, v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največje stranke

Pregled največjih strank za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največji dolžniki

Pregled največjih dolžnikov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Stanje prejetih računov

Pregled števila prejetih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

 

 

Možnost urejanja prikaza grafov na vstopni strani

 

Ob izbiri organizacije se nam prikažejo grafikoni.

S klikom na svinčnik za urejanje , lahko izberemo želen nabor grafov, ki jih želimo videti na vstopni strani.

Grafe lahko poljubno urejamo preko seznama pokazateljev. Izberemo lahko največ šest pokazateljev.

Uredimo lahko tudi velikost določenega grafikona oziroma postavitev. S klikom na X grafikon izbrišemo.

 

 

 

 

 

 

Kategorije: