Pregled nepotrjenih dobropisov

V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo izberemo napredno iskanje.

 

V polju Vrsta temeljnice izberemo »IR – Izdan račun«.

Omejimo ustrezne datume.

Odkljukamo Brez datuma za DDV.

Dobimo pregled temeljnic, ki pri podatkih za DDV nimajo vpisanega podatka Datum za DDV, ki se vpiše ob potrditvi temeljnice dobropisa.

Dobropisi – vpis v davčne evidence.

 

Kategorije: