Pravice uporabnikov paketov "poslovanje" in potrjevanje temeljnic

 

S klikom na ikono uporabnika  in na naziv organizacije smo pri pravicah uporabnikov dodali opcijo potrjevanja temeljnic. Torej, omenjeno velja v primeru, da uporabnik koristi podlicenco ali pa svojo licenco in ima izbranega enega izmed paketov "poslovanje".

V osnovi, paketi "poslovanje" ne omogočajo vnosa in urejanja knjigovodskih podatkov. V tem primeru se z vnosom računa samodejno kreira tudi temeljnica, ki pa ostane v osnutku vse dokler jo računovodja ne potrdi.

Z označitvijo omenjene pravice pa pridobi tudi podjetnik možnost potrjevanja temeljnic. S tem se knjižba samodejno zapiše tako v glavno knjigo kot v davčne evidence.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorije: