Povrnitev izgubljenih vnosov v Dvostavnem knjigovodstvu zaradi nenadne prekinitve dela s programom

 

Če se med knjiženjem v Dvostavnem knjigovodstvu zgodi, da pride do prekinitve (na primer zmanjka električne energije, prekine se povezava z internetom, druge težave…),
Minimax omogoča obnovitev neshranjenih podatkov (knjižb).

PODATKE LAHKO OBNOVIMO SAMO PREDEN ZAČNEMO Z VNOSOM NOVIH KNJIŽB!

Po ponovni vzpostavitvi programa se vrnemo v modul Dvostavno knjigovodstvo.

 

Če smo vnašali knjižbe (dodajanje na vrstice) in temeljnice sploh še nismo shranili

1. V tem primeru se na osnovni preglednici v Dvostavnem knjigovodstvu pojavi gumb "Obnovi izgubljene knjižbe".

2. Odpre se nova temeljnica z obnovljenimi knjižbami, ki še niso bile shranjene.

Gumb se pojavi samo v primeru, da je bil program nenadoma prekinjen in so ostale v Dvostavnem knjigovodstvu knjižbe, ki jih uporabnik ni uspel shraniti.

S klikom na Shrani se temeljnica shrani, s klikom na Opusti pa se bodo izgubile zadnje spremembe (»izgubljene« knjižbe) in jih ne bo več mogoče ponovno priklicati.

 

Če  smo vnašali knjižbe (dodajanje na vrstice) na temeljnico, ki je delno že bila shranjena

1. Na osnovni preglednici v Dvostavnem knjigovodstvu poiščemo temeljnico, ki smo jo urejali, ko je bilo delo prekinjeno.

2. Odpre se obstoječa temeljnica z vrsticami, ki so bile že shranjene.

3. Za obnovitev podatkov izberemo »Dodaj izgubljene knjižbe« in dodale se bodo vrstice s knjižbami, ki so bile vnesene med zadnjim shranjevanjem in prekinitvijo dela s programom.

Gumb se pojavi samo v primeru, da je bil program nenadoma prekinjen in so ostale v Dvostavnem knjigovodstvu knjižbe, ki jih uporabnik ni uspel shraniti.

 

Pomembno!

S klikom na Shrani se temeljnica shrani, s klikom na Opusti pa se bodo izgubile zadnje spremembe (»izgubljene« knjižbe) in jih ne bo več mogoče ponovno priklicati.

Kategorije: