Povračila stroškov delavcem na podlagi prejetih računov

 

Večkrat račune za določene vrste stroškov (na primer reprezentanca, gorivo, znamke ...) poravnajo ob nakupu delavci sami, organizacija pa jim te stroške povrne.

V tem primeru pri vnosu prejetega računa izberemo plačilo Že plačal delavec in iz šifranta izberemo ustreznega delavca. S potrditvijo računa se vzpostavi obveznost do izbranega delavca na kontu 2850 oziroma tistem kontu, ki je za to vrsto plačila določen v šifrantu avtomatičnih kontov.

Knjiženje vračila stroškov delavcu

Vračilo preko blagajne

1. V Blagajni izberemo nov blagajniški izdatek.

2. Obvezno izberemo delavca.

3. Priporočljivo je vnesti Opis (na primer številka računa, za katerega vračamo denar).

4. Izberemo izdatek Povračila stroškov delavcem (preverimo konto, določen za knjiženje tega izdatka. Konto mora biti enak, kot smo ga določili na prejetem računu).

5. Priporočljivo je vnesti Opis.

6. Vnesemo znesek povračila.

7. Kliknemo Dodaj na vrstico.

8. Izberemo Shrani.

Po potrditvi blagajniškega dnevnika se bo izdelala avtomatična temeljnica z ustrezno knjižbo, ki bo zmanjšala obveznost do tega delavca na kontu, ki smo ga določili.

 

Vračilo preko TRR

 

Enostavno lahko pripravimo plačilni nalog za prenos v spletno banko ali tiskanje.

Plačilni nalogi - Obveznosti do delavca

 

Knjiženje bančnega izpiska

1. Na vrstici bančnega izpiska vpišemo konto 2850 oziroma tistega, na katerega smo knjižili obveznost do delavca na prejetem računu.

2. Obvezno izberemo delavca.

3. Vpišemo znesek v breme.

4. Priporočljivo je vnesti tudi Opis.

5. S klikom na Shrani vrstico dodamo postavko na vrstico izpiska.

Po potrditvi bančnega izpiska se bo izdelala avtomatična temeljnica z ustrezno knjižbo, ki bo zmanjšala obveznost do tega delavca na kontu, ki smo ga določili.
 

Kategorije: